Beste onwetende,

Welgekomen op de website van de Letteren -en Wijsbegeerte Kring (LWK). LWK is een studentenkring aan de VUB voor elke student binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (L&W) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), op voorwaarde dat deze aan bepaalde eisen voldoet:

Hij/Zij is op zoek naar nieuwe ervaringen. Als we onze zagende ouders mogen geloven is de studententijd de mooiste tijd uit ons leven. We moeten er dus alles uit persen (tot het laatste glas leeg is althans) en proberen onze horizonten te verbreden. Het toetreden tot een studentenkring is de ideale manier om eens verder te kijken dan je neus lang is. Geloof me als ik zeg dat je hier dingen gaat zien en horen die je nooit eerder bent tegengekomen.

Hij/Zij staat open voor het vrij onderzoek. Het principe van het vrij onderzoek is één van de basisbeginselen van onze Alma Mater en is een methode voor wetenschapsbeoefening. Hierbij wordt zonder vooroordelen aan onderzoek gedaan.
“Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken”. – Henri Poincaré.
Als toekomstige wijsgeren, linguïsten, archeologen en geschiedenisleraars spreekt het voor zich dat wij deze filosofie nauw aan ons hart dragen.

Hij/Zij is op zoek naar nieuwe vriendschapsbanden. Het feit dat LWK studenten uit verschillende studierichtingen huisvest betekent ook dat je verschillende mensen (zelfs vuile sossen) zult leren kennen en eens uit je veilige bubbel zult (moeten) treden. Het samen ontdekken van de campus, de kring, haar leden en tradities zorgt voor talloze (on)memorabele avonden en banden voor het leven.

Hij/Zij is geen azijnpisser. Met venijn spuiten kan iedereen maar probeer om uw zure vooroordelen aan de deur van de campus te laten en open-minded het oranje-blanje-bleuje gras te betreden en uw endless possibilities te benutten.